PRIZNAVANJE TVEGANJA, SPROSTITVE IN ODŠKODNINA

“Kolesarski Svet” vodeni kolesarski izleti in druge aktivnosti organizira Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Kolesarski Svet, katerega izraz vključuje povezane družbe Kolesarskega Sveta ter njihove zaposlene, vodnike, direktorje in zastopnike).

Splošni pogoji urejajo odnose med gostom na ogledu in Kolesarskim Svetom.
Priznavam, da: Dejavnosti Kolesarskega Sveta so namerno namenjene strankam tako, da jih  peljemo izven utrjenih poti. Ogledi vključujejo telesno dejavnost, ki je lahko zahtevna glede na stanje stranke in tveganje za resno telesno poškodbo, vključno s trajno invalidnostjo in smrtjo zaradi nesreče, bolezni ali dejanj drugih
oseb. Obstajajo tudi tveganja, povezana s potovanji, kot so kraje ali izguba ali škoda na premoženju.
Nekatere storitve, ki se opravljajo v zvezi s potovanji, pridobijo neodvisni dobavitelji, nad katerimi Kolesarski svet nima nadzora.
Zavedam se tveganj in prostovoljno opravljam kolesarski izlet. Razumem, da bo Kolesarski Svet, čeprav bo sprejel vse previdnosti, da bi zagotovil mojo varnost, Kolesarski svet ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo utrpela katera koli oseba in lastnina zaradi njihove udeležbe pri takšni dejavnosti.

Razumem in skrbno sem preučil tveganja, povezana s potovanjem te vrste. Sprejemam ta tveganja in prevzemam polno odgovornost za morebitno izgubo, poškodbo ali škodo meni, moji družini ali moji vzdrževanci, ki se pojavljajo v zvezi z mojim sodelovanjem ali udeležbo članov moje družine na poti. Imamo lastno zavarovanje, ki ustreza našim potrebam v zvezi s takšno  izgubo, poškodbo ali škodo.

Politika preklica
Upoštevajte: Ko pošljete poizvedbo ali rezervacijo (prek e-pošte ali spletnega obrazca z naše spletne strani ali besedila na mobilnem telefonu), boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo. Poskušamo odgovoriti čim prej in najpozneje ob 8 uri zvečer, če ste naredili zadnjo poizvedbo (do 7 ure) v tekočem dnevu. Če potrditveno e-poštno sporočilo ni prejeto, preverite mapo neželene pošte in nas obvestite.
V primeru, da rezervacije ne dosežejo  najmanjšega števila udeležencev, storitev, kot je opredeljena v tem sporazumu, ne bo zagotovljena, in kakršno koli nakazilo, ki ga je opravila stranka (če je primerno), bo povrnjena.
Izlet ne bo potekal v primeru neugodnih vremenskih razmer ali izrednih dogodkov. Kolesarski Svet si v vsakem od teh primerov pridržuje pravico do lastne presoje pri ocenjevanju primernosti potovanj.
V primeru preklica potovanja iz razlogov, ki niso navedeni v prejšnjih dveh odstavkih, ima kupec pravico do povračila plačanega zneska ali, če tako odloči stranka, je stranka upravičena do sodelovanja v eni naknadni turneji, predvideni v naslednjih sedmih dneh po preklicu. Če se stranka odloči, da bo sodelovala na nadomestnem potovanju, se bodo

Kolesarski izleti 
Kolesarske ture bodo potekale v skladu s priloženim programom. Kolesarski Svet strankam nudi kolesa, ki bodo dostavljena v popolnem delovnem stanju in jih mora stranka v istem stanju vrniti ob koncu turneje.
Udeleženci bodo med ogledom spremljali angleško govoreči vodič. Cena za ogled je navedena na osebo, ki vključuje davke. Plačilo lahko opravite na spletni strani ali v gotovini na dan načrtovanega potovanja ali prej, ne pa tudi s kreditno kartico v naši pisarni.

Udeleženci potovanja potrjujejo, da so v celoti odgovorni za svoja dejanja in da se odpove vsak zahtevek za odškodnino Kolesarskemu Svetu.
Stranke zlasti izjavljajo, da:

• varno vozijo kolo v mestnem in podeželskem okolju;
• so dobrega zdravja;
• poznajo slovenske cestne predpise.

Udeleženci morajo biti prisotni na dogovorjeni zbirni točki 15 minut pred odhodom. Za posameznike, ki niso prisotni na dogovorjenem zbirnem mestu, ni zagotovljeno vračilo in nobeno nadomestilo ne bo zagotovljeno tistim, ki izgubijo stik s vodnikom skupine, ali če ne opravijo turneje.
Udeleženci ekskurzije morajo opravljati zdrav razum, preudarnost in skrbnost, zlasti v zvezi z opremo, ki jo družba zagotovi med izletom, pri čemer se udeleženci strinjajo, da jih bodo uporabljali na lastno odgovornost.
Kolesarski svet si pridržuje pravico, da spremeni program ali potovanje zaradi zaprtja, posebnih dogodkov in / ali edinstvenih okoliščin, ki so zunaj našega nadzora.
Udeleženci imajo pravico, da vzamejo in kupijo osebno zavarovanje, da pokrijejo morebitno škodo sebi, tretjim osebam ali opremi.
Kolesarski Svet se odpove vsem zahtevkom za odškodnino proti njim in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo udeležencu, tretjim osebam in opremi, povzročeni med ogledi.
Organizacija ne prevzema odgovornosti za izgubo prtljage, denarja, dragocenosti ali drugih predmetov med potovanjem.
Nadalje sprejemam, da so vse fotografije in videoposnetki, ki jih opravijo vodniki, last Kolesarskega Sveta.
Vse te slike ali videoposnetke ima Kolesarski Svet nepreklicno, brezplačno po vsem svetu, nepreklicno licenco za uporabo za kakršnikoli namen.
Udeleženci so odgovorni za vso škodo, ki jo lahko povzroči Kolesarski Svet zaradi neizpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti.
V primeru, da organizator pred odhodom pisno sporoči svojo nepripravljenost za opravljanje storitev po tej pogodbi in predlaga alternativno rešitev, lahko stranka uveljavlja pravico, da se v celoti povrne ali se odloči, da se pridruži alternativni storitvi.
Stranke se strinjajo, da mora vse spore, ki bi lahko nastali zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma, reševati izključno sodišče v Ljubljani. Vsako drugo sodišče je izrecno oproščeno.

Uporaba naše spletne strani 
Kolesarski svet ali katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri oblikovanju in izdelavi te spletne
strani, ni odgovorna za kakršno koli škodo, nastalo zaradi dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiva na spletnem mestu ali kakršne koli netočnosti ali nepopolnosti njegove vsebine .
Ekipa Kolesarskega Sveta ne odgovarja za kakršno koli škodo na računalniški opremi, mobilnih telefonih ali kateri koli drugi aplikaciji, ki ponuja dostop do te spletne strani.

Vse fotografije so v lasti Zavoda za šport, turizem in ekološko mobilnost Ljubljana in so zato predmet avtorskih pravic. Njihova nadaljnja uporaba je prepovedana brez pisnega dovoljenja.

Vsako kopiranje, distribucija, sprememba ali druga oblika prenosa informacij in gradiva brez predhodnega pisnega dovoljenja Kolesarskega Sveta je strogo prepovedano.
Ko dostopate do spletnega mesta Kolesarski Svet ali ga uporabljate, se strinjate, da vas zavezujejo naši pogoji in sprejmete piškotke, za katere menimo, da so potrebni za naše delovanje.

Uporaba te spletne strani v nasprotju z navedenimi pogoji je prepovedana. Kdor krši naša pravila in predpise, je materialno odgovoren in odgovoren za škodo.