Krožno gospodarstvo je eden izmed načinov za zmanjšanje negativnih vplivov plastike in za povečanje okoljskih in gospodarskih koristi, ki jih ta material prinaša. Ena izmed rešitev, ki jo ponuja krožno gospodarstvo je sodelovanje med podjetji in potrošniki pri recikliranju izdelkov. Recikliranje izdelkov in njihova dolgoročna uporaba se nam zdita pomembna, zato vam v Kolesarskem svetu ponujamo reciklirane kolesarske torbe. Hkrati pa v Kolesarskem Svetu spodbujamo trajnostno naravnane poslovne modele. Kolesarske