Profil kolesarskega vodnika!

V članku vam bomo predstavili profil kolesarskega vodnika, ki ima glavno vlogo pri uspešno izpeljani kolesarski turi.

Za uspešno delo mora vodnik čutiti  ljubezen in veselje do dela z ljudmi ter spoštovanje do naravnega okolja. Le tako bodo zadovoljni udeleženci njegovih akcij, pa tudi sam bo občutil srečo in zadovoljstvo. Vodnik je tudi učitelj. Vodenje skupine je izredno kompleksna in zahtevna naloga, zato vodnik potrebuje teoretično znanje iz različnih področij ter praktične izkušnje vožnje in dela s skupino. Udeleženci stalno opazujejo vodnika in se zgledujejo po njem, zato si ne sme privoščiti neprimernih ravnanj.

Pripravljenost vodnika. Vodnik se pri svojem delu srečuje z različnimi ljudmi in situacijami, udeleženci od njega pričakujejo odgovor na vprašanja vseh vrst, zato mora biti nanje kar najbolje pripravljen. Potrebno je stalno spremljanje novosti in utrjevanje znanja na področju psihologije in tehničnih vprašanj, nikakor pa ne sme zanemariti svoje telesne kondicije in vsebinskega vidika svojih etap, torej kulturne, zgodovinske in okoljevarstvene komponente. 

Psihološka pripravljenost pomeni stabilno in močno osebnost. Le ta vzbuja zaupanje (strokovnost, znanje in izkušnje). Vodniku mora delo s skupino predstavljati zadovoljstvo. Kolesarska tura mora biti privlačna in realna, da je kdo ne podceni. Njegova telesna pripravljenost je primerljiva ali boljša od pripravljenosti udeležencev. To je zlasti pomembno v težjih okoliščinah. Vodnik pozitivno vpliva na zaupanje udeležencev.

Tehnična pripravljenost pomeni ustrezna osebna oprema ter pripravljeno in brezhibno kolo. Nujno je poznavanje opreme in tehnologije. Vsebinska priprava kolesarske ture mora udeležencem nuditi pričakovano telesno aktivnost, ter biti mora poučna s tehničnega in kulturno-zgodovinskega vidika. Na kolesarski turi je potrebno ustvariti prijetno vzdušje.

Odgovornost vodnika. Imeti mora veljavno vodniško licenco. V težavah ne sme tvegati, varnost skupine je zmeraj na prvem mestu. Nikoli ne zapušča svoje skupine. Pred turo in med njo preverja pripravljenost udeležencev (psihično, telesno in tehnično). Kolesarski vodnik skrbi za varnost, dobro počutje in zadovoljstvo vodenih udeležencev. Ima sposobnost prepoznavanja njihovih zmožnosti, želja in pričakovanj. Vseskozi prilagaja vodenje skupini, svetuje in pomaga udeležencem. Ob zaključku naredi oceno uspešnosti ture, opredeli  pozitivne in negativne dele. Na koncu poskrbi tudi za nadgrajevanje osebnih izkušenj vodenja ter za svoje dodatno izobraževanje.

Vodenje kolesarske skupine je zanimiva, zahtevna in odgovorna naloga. Zahteva veliko znanja in smisla za delo z ljudmi. Kolesarskemu vodniku, ki je vsemu temu dorasel, pa ponuja obilo osebnega zadovoljstva in mu omogoča osebnostno rast.  Za vas imamo v Kolesarskem Svetu strokovno usposobljene kolesarske vodnike, ki bodo poskrbeli za varne vodene kolesarske izlete in za vaše zadovoljstvo!

Komentarji

Dodaj odgovor