Evropski zeleni dogovor – ogromna priložnost za kolesarjenje

Europska Unija bo prva dosegla neto nič emisij ogljika do leta 2050. To je pred kratim predlagala Evropska komisija  v svojem pomembnem sporočilu o evropskem zelenem dogovoru. Čeprav še vedno ni dovolj podrobnosti, je na voljo dovolj možnosti, da bi kolesarjenje postavili višje na politični program, tako na evropski kot nacionalni ravni.

Sporočilo EU obravnava glavne prizadete gospodarske sektorje in predloge o tem, kako bo EU „vključevala trajnost v vse politike EU“, zlasti za instrumente financiranja in nacionalne ukrepe.

Presenetljivo je, da je bil promet opredeljen kot eden ključnih izzivov. Glede na 25% (in naraščajoče) emisije toplogrednih plinov bo EU morala do leta 2050 zmanjšati emisije za najmanj 90% v primerjavi z letom 1990. ECF meni, da bo to treba med drugim spremeniti v naložbenih prednostnih nalogah in davčni politiki, in ne bo rešen samo s tehnološkimi sredstvi.

 Leta 2020 bo Komisija predstavila celovito strategijo za trajnostno in pametno mobilnost, ki bo nadomestila zastarelo Belo knjigo o prometu iz leta 2011. Drugi ukrep v zvezi s prometom, pomemben za ECF, bo revizija vseevropskega omrežnega prometa (TEN- T) Direktiva iz leta 2021. Tu je ECF dolgoročno vključil EuroVelo, omrežje daljinskih kolesarskih poti v omrežje TEN-T.

Glede cen je Komisija poslala jasno sporočilo: „Cena prevoza mora odražati vpliv, ki ga ima na okolje in zdravje. Subvencije za fosilna goriva bi se morale končati. ” Poleg tega bo EU za izboljšanje kakovosti zraka ne samo predlagala bolj “stroge standarde emisij v zrak za avtomobile na gorivo”, ampak bo tudi poskušala pregledati standarde kakovosti zraka, da bi jih “bolj uskladila” s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na vsaj 400.000 prezgodnjih smrti, ki jih povzroči onesnaževanje zraka, ki se zgodijo vsako leto, ECF močno podpira ta ukrep.

Za zmanjšanje onesnaževanja in zastojev se Komisija sklicuje tudi na avtomatizirano in povezano multimodalno mobilnost, pametne sisteme upravljanja prometa, ki jih omogoča digitalizacija, pametne sisteme za upravljanje prometa in rešitve „mobilnost kot storitev“. Medtem ko je “izboljšan javni prevoz” posebej omenjen, se takšna omemba hoje in kolesarjenja ne omenja. Z vidika ECF je ta opustitev šibka točka, ki bi jo bilo treba obravnavati v sporočilu.

Kolesarjenje, preprosta rešitev nekaterih najbolj zapletenih težav

Na drugih sektorskih pobudah, zlasti na področju energetike in zgradb, se lahko pripeljejo tudi povezave s kolesarjenjem: Na področju energetike se Komisija zavezuje, da bo do konca leta 2020 temeljito analizirala vse končne nacionalne energetske in podnebne načrte (NECP), ki jih morajo države članice predložiti konec leta 2019. NECP morajo zajeti vse gospodarske sektorje, in kot kaže analiza ECF osnutkov NECP, je nekaj držav članic že posvetilo veliko pozornosti kolesarstvu. Na koncu lahko rečemo da ima kolesarjenje kot tako ogromen potencial in svetlo prihodnost.

vir: “https://ecf.com/news-and-events/news/european-green-deal-%E2%80%93-huge-opportunity-cycling”

Komentarji

Dodaj odgovor